ΔΕΠΑΝ-25122120 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/08/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/09/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Ρούκη τηλεφωνο 210 9008847 Ν. Κιούσης 210 9008703
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Για τα διαδικαστικά θέματα Π.Ρούκη email: p.rouki@dei.gr Για τα τεχνικά θέματα Λάμπρο Ηλίας email: I.lampro@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Γενικής Συντήρησης Μονάδας Νο.2 VOLVO PENTA του ΤΣΠ Ανάφης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25122120
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
05/08/2022
ΑΔ: A121300
Προϋπολογισμός: € 10.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ