ΔΕΠΑΝ-25122080 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/06/2022 - 12:16 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σταυροπούλου Φαλταίνα τηλ:210 9008806
Υποβολή: ΛΕΣΒΟΣ
ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ Υπεύθυνος για τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Γιαννίκος Παναγιώτης Δ/ντης Τηλ: 22510 26120 - 22510 41607 email: p.giannikos@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Λέσβου.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25122080
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 23.300 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ