ΔΕΠΑΝ-25122033 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/04/2022 - 10:52

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ: 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ Λ. Συγγρού 112 ΑΘΗΝΑ
Υπεύθυνος του Σταθμού ΤΣΠ Σκύρου είναι ο : Κων/νος Φεργάδης Τηλέφωνο: 22220 93439 email: K.Fergadis@dei.gr email: tsp.skiros@dpan.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΤΣΠ Σκύρου.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25122033
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 17.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ