ΔΕΠΑΝ-25122016 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/08/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/08/2022 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. Κιούσης τηλ: 210 9008703
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 τ.κ. 117 41 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν. Κιούσης email : n.kiousis@dei.gr Φ. Σταυροπούλου email: f.stavropoulou@dei.gr τηλ: 210 9008806

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες για τη γενική συντήρηση 16.000h Μονάδας Νο2 τύπου MAN B&W 7K60MC-S του ΑΣΠ Κω

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25122016
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/07/2022
ΑΔ: A121188
18/08/2022
ΑΔ: A121307
Προϋπολογισμός: € 65.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ