ΔΕΠΑΝ-25122014 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/04/2022 - 10:45

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π. ΡΟΥΚΗ ΤΗΛ : 210 9008847
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ Λ. Συγγρού 112 ΑΘΗΝΑ
Υπεύθυνος Σταθμού είναι ο Δ/ντης ΑΣΠ Σύρου Χ. Χρυσούλας τηλ: 22810 82277-88250 email: C.Chrysoulas@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Σύρου.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25122014
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 29.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ