ΔΕΠΑΝ-251-22148 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/09/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/10/2022 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Νικόλας Κιούσης τηλ: 210 9008703
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ - Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 ΑΘΗΝΑ
email: N.Kiousis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά ενός Gas Generator A/Σ GT35C, από τον ΑΣΠ Λέσβου στον ΑΗΣ Χανίων και αντίστροφα.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-251-22148
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
29/09/2022
ΑΔ: A121600
Προϋπολογισμός: € 20.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ