ΔΕΠΑΝ-21061 Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/08/2021 - 12:45

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ: 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112
Ρωμανός Σταύρος για τεχνικά θέματα τηλ: 210 9008849 e-mail: S.Romanos@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για τις Μονάδες MITSUBISHI S16R-PTA της ΔΕΠΑΝ».

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-21061
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 48.440,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ