ΔΕΠΑΝ-21059 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/07/2021 - 15:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ : 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗΑ.Ε./ΔΕΠΑΝ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 ΑΘΗΝΑ
Κουλιανός Ιωάννης για θέματα του Σταθμού: Τηλέφωνο: 22430 22780 Fax: 22430 29240 e-mail: aspkalimnos@dpan.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Καλύμνου για δώδεκα (12) μήνες»

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-21059
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 16.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ