ΔΕΠΑΝ-21054 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/07/2021 - 11:33

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπουλου τηλ: 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ (Υπεύθυνος για θέματα εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Λήμνου) Τηλ: 22540 228312 email: asplimnos@dpan.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Λήμνου για δώδεκα (12) μήνες

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-21054
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 20.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ