ΔΕΠΑΝ-21044 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/07/2021 - 10:28

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 ΑΘΗΝΑ
Ιωάννης Χανιώτης υπεύθυνος για πληροφορίες του Σταθμού ΑΣΠ Πάρου τηλ:22840 51450 - 22840 53611 email:aspparos@dpan.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες υγειονομικών καθαρισμών κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμών χώρων μηχανοστασίων, συγκέντρωση και διαχείριση αποβλήτων και διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων που αφορούν τον ΑΣΠ Πάρου για χρονικό διάστημα 12 μηνών

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-21044
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 17.768,64 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ