ΔΕΠΑΝ-21032 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/06/2021 - 09:13

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ:210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 ΑΘΗΝΑ
Στ. Ρωμανός για πληροφορίες του Σταθμού και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης τηλ: 210 9008849

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Συντήρησης και Λειτουργίας των κύριων μονάδων και του βοηθητικού ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού του ΑΣΠ Καλύμνου για χρονικό διάστημα 4 μηνών

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-21032
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 21.320,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ