ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ - 1200084709 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/08/2022 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μυρσίνη Κομνηνού
Υποβολή: ΛΕΣΒΟΣ
Υπεύθυνη Μυρσίνη Τηλέφωνο :22510 25442 email: m.Komninou@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Ανταλλακτικών Μονάδος Fincantieri Sulzer 18ZAV40S (s/n 2078)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ - 1200084709
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 5.060 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ