ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ -1200084642 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/08/2022 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μυρσίνη Κομνηνού 22510 25442
Υποβολή: ΛΕΣΒΟΣ
Μυρσίνη Κομνηνού Email:m.komninou@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Ανταλλακτικών μονάδος Wartsila 12V46B (s/n 91282)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ -1200084642
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 13.867,80 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ