ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200097584 (1) Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 22/09/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/09/2023 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΡΩΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Υποβολή: ΚΑΛΥΜΝΟΣ
S.Romanos@dei.gr 210/9008849

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ (MULTI DUTY 8-118) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Νο6 WARTSILA 18V32 PAAE 206690 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200097584 (1)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
30/08/2023
ΑΔ: A124280
11/09/2023
ΑΔ: A124348
15/09/2023
ΑΔ: A124384
22/09/2023
ΑΔ: A124451
Προϋπολογισμός: € 10.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ