ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-1200082955 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/06/2022 - 12:54

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ρωμανός Σταύρος τηλ: 210 9008849
Υποβολή: ΚΑΛΥΜΝΟΣ
email: S.Romanos@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διάθεση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού για υποστήριξη γενικής συντήρησης 8.000 ωρών, κινητήρα Νο4 του ΑΣΠ Καλύμνου τύπου Mitsubishi 18KU30A ισχύος 5,88 MW.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-1200082955
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 26.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ