ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ-1200097672 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/09/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/09/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαριστή
Υποβολή: Marketsite.gr (compare one)
a.charisti@dei.gr-Τηλ.επικοινωνίας : 2241049002

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια πενήντα (50) παλετοδεξαμενών χωρητικότητας 1 m³ (1000 λίτρων) για τις ανάγκες της Αποθήκης και του Τομέα Εκμετάλλευσης του ΑΗΣ Σορωνής.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ-1200097672
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
14/09/2023
ΑΔ: A124371
Προϋπολογισμός: € 3.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Τεχνικές προδιαγραφές (ΝΕΟ) Λήψη