ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200089191 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/03/2023 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μπάτης Νικόλαος 2241049046
Υποβολή: ΡΟΔΟΣ
Για Τεχνικές Πληροφορίες: Κωνσταντινος Αναστασάκης. Τηλεφωνο: 2241049069 E-mail: K.Anastasakis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΕΡΙΕΛΗΞΗΣ ΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200089191
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 16400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ