ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200086277 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/03/2023 - 12:32

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μπάτης Νικόλαος 2241049046
Υποβολή: ΡΟΔΟΣ
Για Τεχνικές Πληροφορίες: Μάριος Παναγιωτάς T: +30 22410 41668 Fax: +30 22410 91475 E-mail: m.panagiotas@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή αντιβάρων από Ο/Σ για δοκιμές υπέρβαρου των γερανογεφυρών του ΘΗΣ Νοτίας Ρόδου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200086277
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 15000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ