ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200086108 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/03/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/03/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μπάτης Νικόλαος 2241049046
Υποβολή: ΡΟΔΟΣ
Για Τεχνικές Πληροφορίες, κος Φιλάρετος Παπαϊωάννου Τηλ. 22410 49012 E-mail: F.papaioannou@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 2ου PH ΤΟΥ ΣΚΥΒΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200086108
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/02/2023
ΑΔ: A122621
01/03/2023
ΑΔ: A122744
Προϋπολογισμός: € 56000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ