ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200085448 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/08/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/08/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μπάτης Νικόλαος 2241049046
Υποβολή: ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2241049038 n.savvakis@dei.gr Για Τεχνικές πληροφορίες ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΥΛΗ 2241049025 ai.chouli@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200085448
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
26/08/2022
ΑΔ: A121308
Προϋπολογισμός: € 1800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ