ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200083113 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/09/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μπάτης Νικόλαος 2241049046
Υποβολή: ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ
Μπάτης Νικόλαος 2241049046 ni.batis@dei.gr Σαββάκης Νικόλαος 2241049038 n.savvakis@dei.gr Για Τεχνικές Πληροφορίες Κωνσταντίνος Αναστασάκης 2241049069 k.anastasakis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΜΊΑΣ ΚΆΡΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BENTLY NEVADA 3500 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ TΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΌΒΙΛΩΝ GE TM2500+ ΚΑΙ LM2500+

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200083113
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 4.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ