ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200082939 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/09/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/09/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2241049046
Υποβολή: ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ
Για τεχνικές πληροφορίες Στατής Εμμανουήλ Τηλ. 22410 49075 E-mail: E.Statis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ VICARB V110 ΜΟΝΑΔΩΝ PIELSTICK ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200082939
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
30/09/2022
ΑΔ: A121508
Προϋπολογισμός: € 10537 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ