ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 120006032 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/01/2023 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μπάτης Νικόλαος 2241049046
Υποβολή: ΡΟΔΟΣ
Για Τεχνικές Πληροφορίες Κος Φ. Παπαϊωάννου Τηλ. 2241049012 E-mail: F.papaioannou@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Απασχόληση προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Σορωνής τρίμηνης διάρκειας»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 120006032
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/01/2023
ΑΔ: A122290
Προϋπολογισμός: € 69064,98 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ