ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ-1200079906 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 22/06/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/07/2022 - 12:42 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δαμιανάκης Δημήτριος τηλ: 2810 376363-2810 376259
Υποβολή: ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ-ΚΡΗΤΗΣ
Δαμιανάκης Δημήτριος email: D.Damianakis@dei.gr Κατρινάκη Μηλιά τηλ: 2810 376279 email: M.Katrinaki@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ-1200079906
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/06/2022
ΑΔ: A119953
Συμπλήρωμα 1 22/06/2022
ΑΔ: A121024
Προϋπολογισμός: € 50.600 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ