ΑΗΣ Λ 1700003960 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/05/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/06/2022 - 12:06 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποβολή: ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σιδερόπουλος Νικόλαoς email: N.Sideropoulos@dei.gr Κλάδου Χριστίνα email: c.Kladou@dei.gr Τηλέφωνα επικοινωνίας ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 2810 376362 - 2810 376369

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση πυθμένα δεξαμενή αποθήκευση Diesel ((ΑΚ) Νο 1 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ Λ 1700003960
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/05/2022
ΑΔ: A119793
Συμπλήρωμα 1 24/05/2022
ΑΔ: A119877
Προϋπολογισμός: € 55.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ