ΑΗΣ Λ 1200082341 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/07/2022 - 13:12

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Καλαθάκη Ευλαμπία τηλ: 2810376372
Υποβολή: ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ
email: E.Kalathaki@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΟ (ΕΛΑΣΤΙΚΟ) 445/95 R25 174F ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΕΡΑΝΟ LOCATELLI) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ Λ 1200082341
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 7.200 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ