ΑΗΣ Λ 1200081142 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/05/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/05/2022 - 10:29 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τηλ: 2810376363
Υποβολή: ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ Λ 1200081142
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/05/2022
ΑΔ: A119823
Συμπλήρωμα 1 24/05/2022
ΑΔ: A119876
Προϋπολογισμός: € 17.880 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ