ΑΗΣ Λ 1200076154 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/05/2022 - 09:12

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δαμιανάκης Δημήτριος τηλ: 2810 376363
Υποβολή: ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ
email: d.damianakis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διαμόρφωση καμπυλών για τις γραμμές υπέρθερμου ατμού της Ατμομονάδα 4 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ Λ 1200076154
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/05/2022
ΑΔ: A119853
Προϋπολογισμός: € 16.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ