ΑΗΣ Λ 1200076016 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/06/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/06/2022 - 14:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κλάδου Χριστίνα τηλ: 2810 376362
Υποβολή: ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ
email: C.Kladou@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Εργασίες βοηθητικές και υποστήριξης στα μηχανοστάσια, στους βοηθητικούς χώρους (στεγασμένους και υπαίθριους) και στον εξωτερικά περιβάλλοντα χώρο του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ Λ 1200076016
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/05/2022
ΑΔ: A119889
Συμπλήρωμα 1 07/06/2022
ΑΔ: A119937
Συμπλήρωμα 2 17/06/2022
ΑΔ: A119990
Προϋπολογισμός: € 66.272 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ