ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200077792 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/09/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/08/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μπάτης Νικόλαος 2241049046
Υποβολή: ΡΟΔΟΣ
Σαββάκης Νικόλαος 2241049038 n.savvakis@dei.gr Για Τεχνικές Πληροφορίες Επαμεινώνδας Ιωαννίδης 2244091477 e.ioannidis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ W46V18 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200077792
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
07/09/2022
ΑΔ: A121346
Προϋπολογισμός: € 26.851 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ