ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1200082806 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/06/2022 - 09:17

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σπυριδάκης Εμμανουήλ τηλ: 2821024210
Υποβολή: ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗΣ
E.Spyridakis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός γραφείων & λοιπών χώρων του ΑΗΣ Χανίων.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1200082806
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/06/2022
ΑΔ: A119971
Προϋπολογισμός: € 25.903,92 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ