ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1200081994 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/06/2022 - 12:49

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σπυριδάκης Εμμανουήλ τηλ: 28210 24210
Υποβολή: ΧΑΝΙΑ- ΚΡΗΤΗΣ
email: E.Spyridakis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Φίλτρων Αεροσυμπιεστών τύπου DURACEL XL90 για τους Α/Σ Νο 6-7-13 του ΑΗΣ Χανίων.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1200081994
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/05/2022
ΑΔ: A119882
Προϋπολογισμός: € 23.904 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ