ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ-1200082696 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 15/06/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/06/2022 - 14:47 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μαμαντάκη Δέσποινα τηλ: 28430 63074
Υποβολή: ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ -ΚΡΗΤΗΣ
email: d.mamantaki@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Σίτιση εργαζομένων του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου Κρήτης.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ-1200082696
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 08/06/2022
ΑΔ: A119941
Συμπλήρωμα 2 15/06/2022
ΑΔ: A119976
Προϋπολογισμός: € 16.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ