ΑΗΣ ΑΘ 1200098763 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/09/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φραγκιαδάκης Γεώργιος 2843063030
Υποβολή: Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου
g.fragkiadakis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου από Άγιο Νικόλαο και Σητεία.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΑΘ 1200098763
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 29.850,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ