ΑΗΣ ΑΘ 1200087379 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/10/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/11/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φραγκιαδακης Γεώργιος 2843063030
Υποβολή: ΑΗΣ Αθερινόλακκου
g.fragkiadakis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κινητήρας AIRBLOWER Μονάδων DE#1 & DE#2 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΑΘ 1200087379
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 31/10/2022
ΑΔ: A121813
Προϋπολογισμός: € 19.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ