ΑΗΣ ΑΘ 1200083899 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/09/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/09/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μαμαντάκη Δέσποινα τηλ: 28430 63074
Υποβολή: COSMOONE
email:d.mamantaki@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά Υλικών και Δεμάτων του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΑΘ 1200083899
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
15/09/2022
ΑΔ: A121472
Προϋπολογισμός: € 29.800,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ