25623006 ΑΣΠ ΧΙΟΥ Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/09/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
Υποβολή: Χίος
Τηλ.: 22710-28706, email: g.tsatsaronis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια αισθητηρίων Graviner MK7 oil mist detector για τις ανάγκες του ΑΣΠ Χίου

Πρόσκληση: Τεύχος: 25623006 ΑΣΠ ΧΙΟΥ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 2.403,09 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ