23171-ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/06/2023 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΕΡΓΑΔΗΣ
Υποβολή: ΣΚΥΡΟΣ
Τηλέφωνο: 2222093439 email: K.Fergadis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ελαστικών στεγανοποίησης ψυγείων.

Πρόσκληση: Τεύχος: 23171-ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 8.080 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ