23049-ΑΣΠ ΚΩ Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/06/2023 - 12:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΜΕΛΙΑΝΟΥ ΖΩΗ
Υποβολή: ΚΩΣ
Τηλέφωνο : 22460 72733 email: Z.Melianou@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών για λουμπρικέτες μονάδων ΜΑΝ του ΑΣΠ Κω.

Πρόσκληση: Τεύχος: 23049-ΑΣΠ ΚΩ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 14.793,70 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ