22925-ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/03/2023 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φεργάδης Κωνσταντίνος τηλ: 22220 93439
Υποβολή: ΣΚΥΡΟΣ
K.fergadis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτρονόμων για τον ΤΣΠ Σκύρου

Πρόσκληση: Τεύχος: 22925-ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 7.859,88 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ