22891-ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/12/2022 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φεργάδης Κωνσταντίνος τηλ : 22220-93439
Υποβολή: ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ - ΣΚΥΡΟΥ
email:K.Fergadis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντιμετώπιση και Εφαρμογή Σχεδίου Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης.

Πρόσκληση: Τεύχος: 22891-ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 6.260 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ