1200098698 ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/09/2023 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Εμμανουήλ Σπυριδάκης
Υποβολή: ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗΣ
email: E.Spyridakis@dei.gr τηλέφωνο: 28210 24210

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κάλυψη 1 θέσης Διοικητικό-οικονομικού Υπαλλήλου στην Αποθήκη του ΑΗΣ Χανίων για έξι (6) μήνες

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200098698 ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 8.779,24 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ