1200098289 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 19/09/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/09/2023 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΠΑΠΑΤΣΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Υποβολή: ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ-ΚΡΗΤΗΣ
email : C.Papatsouni@dei.gr τηλ.: 2810376376

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΔΟΥ-CONTAINER 8M3 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200098289 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
19/09/2023
ΑΔ: A124421
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ