1200094456 ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/06/2023 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Ζαφείρης
Υποβολή: ΣΑΜΟΣ
Τηλέφωνο: 22730 092504 email: D.Zafeiris@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια δύο (2) αντλητικών συγκροτημάτων κατάλληλα για πετρελαιοειδή απόβλητα του κατασκευαστικού οίκου ΜΟΝΟ.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200094456 ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 10.900 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ