1200094267 ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/06/2023 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28430 63030
Υποβολή: ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
g.fragkiadakis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΨΥΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΤΜΟΜΟΝΑΔΩΝ JCT -3 .24441X GRAND CLASS

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200094267 ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 7000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ