1200094001 ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/05/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι. Τζουτζάκης - Κ. Ξενάκης
Υποβολή: ΙΚΑΡΙΑ
email: I.Tzouztakis@dei.gr τηλέφωνα: +30 2275022315 +30 2275022563

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών γενικής συντήρησης επιπέδου 12000 ωρών Η/Ζ FIAT B308ESS No5 και ύπαρξη αποθέματος ασφάλειας.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200094001 ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 29.432,14 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ