1200093967 ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/06/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Παναγιώτης Γιαννίκος
Υποβολή: ΛΕΣΒΟΣ
Τηλέφωνο : 22510 41607 email: P.Giannikos@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή δομικών στοιχείων και Ανακατασκευή των χώρων υγιεινής και Αποδυτηρίων του ΑΣΠ Λέσβου.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200093967 ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/05/2023
ΑΔ: A123525
Προϋπολογισμός: € 51.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ