1200091787 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/02/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/03/2023 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ρωμανός Σταύρος τηλ:2109008849
Υποβολή: ΚΑΛΥΜΝΟΣ
S.Romanos@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια δύο (2) κατακόρυφων πολυβάθμιων αντλιών τύπου GRUNFOS CR 3-23 για τον ΑΣΠ Καλύμνου.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200091787 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
28/02/2023
ΑΔ: A122732
Προϋπολογισμός: € 4.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ