1200091743 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 20/03/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/03/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Νίκος Σαββάκης
Υποβολή: Marketsite.gr (CompareOne)
τηλ. 2241049038 | email: n.savvakis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200091743
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
20/03/2023
ΑΔ: A122899
Προϋπολογισμός: € 2.182,58 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ