1200090823 ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/02/2023 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δασκαλάκη Κωνσταντίνα τηλ: 28210 24229
Υποβολή: ΧΑΝΙΑ- ΚΡΗΤΗΣ
K.Daskalaki@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ογκομέτρηση δυο (2) δεξαμενών diesel του ΑΗΣ Χανίων

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200090823 ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 2.600 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ